Studia Antiqua et Archaeologica 23(2): 351–359

Valerii KAVRUK, Roxana-Gabriela CURCĂ
.img

ABSTRACT

This new ethnoarchaeological research project focuses on the inner-Carpathian area of Romania. The archaeological and ethnographic vestiges of salt exploitation in this area are among the most consistent in Europe. They are closely interconnected and reveal the continuity of salt exploitation in the same locations from prehistory to the present. From the methodological point of view, the project avail itself of the experience gained and validated by the projects carried out under the aegis of the “Al. I. Cuza” University of Iași and of the National Museum of the Eastern Carpathians in collaboration with prominent research centres from France, UK, US, and Germany. The new project will tackle a number of new issues, including the reconstruction of the prehistoric salt-exploitation techniques that employed wooden installations such as those unearthed in a number of archaeological sites from northern Transylvania and Maramureș, the transport of salt along streams with limited discharges, and others. New research methods will also be tested, such as the virtual simulation of certain salt-exploitation technological processes.


Noul proiect de cercetare etnoarheologică a sării vizează spațiul intracarpatic al României. Vestigiile arheologice și etnografice din acest areal sunt printre cele mai consistente din Europa, sunt strâns interconectate între ele și relevă continuitatea exploatării sării în aceleași spații începând din preistorie până în zilele noastre. Din punct de vedere metodologic, proiectul beneficiază de experiența acumulată și validată în cadrul proiectelor anterioare realizare sub egida Universității „Alexandru Ioan Cuza” și Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni în colaborare cu centre de cercetare de prestigiu internațional din Franța, Marea Britanie, SUA și Germania. Totodată, în cadrul noului proiect vor fi abordate o serie de teme noi, printre care menționăm reconstituirea tehnologiilor de exploatare a sării cu ajutorul instalațiilor preistorice de lemn descoperite în situri arheologice din nordul Transilvaniei și în Maramureș, transportul sării pe pâraie cu debit mic și altele. Vor fi experimentate și unele metode noi de cercetare, printre care menționăm simularea virtuală a unor procese tehnologice de exploatare a sării.

 

KEYWORDS

salt, ethnoarchaeology, experimental archaeology, Romania

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)