Studia Antiqua et Archaeologica 23(1): 7–20

Noemí MONCUNILL MARTÍ
.img

ABSTRACT

The Iberian language is directly attested by ca. 2250 inscriptions spanning the period from the 5th century BC to the 1st century AD, distributed between Eastern Andalusia and Languedoc. Although it must be considered a non-deciphered language, a large number of personal names have been identified in Iberian texts. The document that enabled the understanding of the basic structure of Iberian names is a Latin inscription from Italy (the Ascoli Bronze) recording the grant of Roman citizenship to Iberians who had fought for Rome during the Social War (90–88 BC). The study of this document paved the way for the identification of Iberian names in texts written in local languages, on the one hand, and in Latin and Greek epigraphic and literary sources on the other. This paper provides a state-of-the-art overview of research on Iberian onomastics, by synthesising the main recent achievements along with the remaining lines of research; it also investigates our understanding of the grammatical and syntactic structure of Iberian names, and analyses the evolution of Iberian naming patterns under Roman domination, by taking into account both Iberian and Latin documents.


Limba iberică este atestată în mod direct de aproximativ 2250 inscripții datând din secolele V a.Chr.–I p.Chr., distribuite între estul Andaluziei și Languedoc. Deși trebuie considerată o limbă nedescifrată, un număr mare de nume de persoane au fost identificate în textele iberice. Documentul care dă posibilitatea înțelegerii structurii de bază a numelor iberice îl constituie o inscripție latină din Italia (bronzul din Ascoli), care înregistrează acordarea cetățeniei romane ibericilor care au luptat pentru Roma în timpul războiului cu socii (90–88 a.Chr.). Studierea acestui document a deschis drumul identificării numelor iberice în textele scrise în limbile locale, pe de o parte, și în inscripțiile grecești și latine, de partea cealaltă. Articolul de față prezintă o trecere în revistă a cercetărilor privind onomastica iberică, sintetizând cele mai recente realizări în domeniu; de asemenea, autoarea investighează gradul de înțelegere a structurii gramaticale și sintactice a numelor iberice și analizează și evoluția tiparelor onomastice iberice sub dominația romană, luând în considerare atât documente iberice, cât și latine.

 

KEYWORDS

onomastics, Iberian names, epigraphy, Hispania, Palaeohispanic languages

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)