Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 321–334

Radu-Ștefan BALAUR
.img

ABSTRACT

This study considers a broader analysis conducted at the community level at Hăbășești. The community is presented as a social institution made up of interactions beyond the household level. The spatial configuration of the settlement, different aspects of the dwellings, the distribution of activities at the settlement level and possibly the social structures associated with the dwellings are discussed here.


Studiul de față are în vedere o analiză mai amplă realizată la nivelul comunității de la Hăbășești. Comunitatea este prezentată ca o instituție socială formată din interacțiuni dincolo de nivelul gospodăriei. Sunt luate în discuție configurarea spațială a așezării, diferite aspecte ale locuințelor, repartiția activităților la nivelul așezării și eventual structurile sociale asociate locuințelor.

 

KEYWORDS

community, economic strategies, social structures, Hăbășești

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)