Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 311–318

Tarmo KULMAR
.img

ABSTRACT

This article discusses whether the Peruvian myths could help to confirm the thesis of the possible origin of the Inca imperial dynasty of pre-Columbian Peru from the Tiahuanaco culture, and shows that the purpose of the official ideology of the Incas was to justify the descent of the imperial dynasty directly from the gods. In the focus are origin myths of the Incas and archaeological data. Manco Capak who supposedly ruled the Inca at the time of their arrival at the Cuzco Valley, became the first half-legendary ruler of the country and started the official Inca dynasty. Two versions of origin myth end with the account of building Cuzco city by Manco in the name of Viracocha the Creator and Inti the sun god. The founding of city in the name of two gods could be interpreted in a manner uniquely provident and theocratic for the history of the Andean state Tahuantinsuyu: Viracocha had provided that Manco’s tribe will rule the world, and Manco started to carry it out at the will and guidance of god Inti. Thus, the civilisational mission of the Inca found a theological explanation as well. The ethnocentric and imperialist origin myth formed the ideological foundation for establishing so-called early totalitarian state. Ancient Peruvian myths can also be effectively seen in the context of genealogical interpretation of the imperial dynasty of Incas.


Articolul discută dacă miturile peruane ar putea contribui la confirmarea tezei despre originea posibilă a dinastiei imperiale Inca a Peru-ului precolumbian din cultura Tiahuanaco. Se arată că scopul ideologiei oficiale a Inca era să justifice descendența dinastia imperială direct de la zei. În centrul atenției se află miturile originii Inca și datele arheologice. Două versiuni ale mitului originii se încheie cu relatarea construirii orașului Cuzco de către semilegendarul Manco Capak în numele lui Viracocha Creatorul și Inti, zeul soarelui. Întemeierea orașului în numele a doi zei ar putea fi interpretată într-un mod unic provident și teocratic pentru istoria statului andin Tahuantinsuyu: Viracocha a profețit că tribul lui Manco va guverna lumea și Manco a început să îndeplinească profeția subi îndrumarea zeului Inti. Astfel, misiunea civilizațională a Inca a găsit și o explicație teologică. Mitul de origine etnocentrică și imperialistă a constituit fundamentul ideologic pentru instituirea așa-numitului stat totalitarist timpuriu. Miturile antice peruviene pot fi văzute într-o manieră eficientă și în contextul interpretării genealogice a dinastiei imperiale a Inca.

 

KEYWORDS

Pre-Columbian Peru, Inca Empire, Origin myths, Genealogy, Ethnocentrism, Viracocha, Manco Capak, Cuzco, Tahuantinsuyu, Early totalitarian state

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)