Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 249–259

Siim MÕTTUS
.img

ABSTRACT

Sources on the reign of the Hittite king Telepinu, including the principle source in the form of an edict issued by the king himself, are unfortunately taciturn about his relationship to previous kings. Such information that we do have hints at two possibilities: he was either a son or a son-in-law of Ammuna, a previous ruler. He is tied to Huzziya I, a usurper, but the latter’s position in the dynasty is uncertain as well. This article makes the case for the view that Telepinu married into the royal family rather than being born into it, and Huzziya I was a lower-rank son who had to eliminate higher-standing candidates in order to ascend to the throne.


Surse despre domnia regelui hitit Telepinu, inclusiv izvorul principal sub forma unui edict emis de însuși regele, sunt, din păcate, tăcute cu privire la relația sa cu regii anteriori. Astfel de informații pe care le avem oferă indicii asupra a două posibilități: el era fie fiul, fie ginerele lui Ammuna, un conducător anterior. El apare în conexiune cu Huzziya I, un uzurpator, dar poziția acestuia din urmă în dinastie este, de asemenea, incertă. Acest articol discută punctul de vedere conform căruia Telepinu s-a căsătorit în familia regală mai degrabă ca fiind născut în această familie, iar Huzziya I a fost un fiu de rang inferior, care a trebuit să elimine candidații cu funcții superioare pentru a urca pe tron.

 

KEYWORDS

Telepinu, Huzziya I, Hittites, royal succession, genealogy

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)