Studia Antiqua et Archaeologica 24(2): 139–146

Felix-Adrian TENCARIU
.img

ABSTRACT

The archaeological excavations across the world provided over time abundant evidence about the exploitation of salt water (sea water or inland brine), transformed into solid salt by means of a forced evaporation process involving the use of fire and clay containers, known as briquetage type vessels. Quite strange at first sight, regardless of age or location of salt making sites in the world (Neolithic, Chalcolithic and Iron Age in Poland; Chalcolithic and Bronze Age in Romania; Bronze Age and Iron Age in France, Germany, England; Bronze Age and Iron Age in China and Japan; even modern times in some areas of Africa), there is an affinity for the quasi-conical shape of the ceramic vessels used to obtain salt units. This paper examines adaptive convergence in briquetage-making, cases in which functional constraints result in similar forms in independent lineages.


Cercetările arheologice din diverse zone ale lumii au oferit, de-a lungul timpului, numeroase dovezi privind exploatarea apei sărate (apă din mări și oceane sau izvoare de saramură), transformată în sare solidă prin intermediul unui proces accelerat de evaporare realizat cu ajutorul focului și a unor recipiente de lut, cunoscute sub numele de vase de tip briquetage. Surprinzător, la prima vedere, indiferent de epoca sau localizarea pe glob a siturilor de producere a sării (neolitic, eneolitic și epoca fierului în Polonia; eneolitic în România; epoca bronzului și epoca fierului în Franța, Germania și Anglia; neolitic, epoca bronzului și epoca fierului în China și Japonia; chiar și în epoca modernă în unele zone din Africa), se observă o afinitate pentru forma cvasi-conică a vaselor ceramice utilizate pentru obținerea unităților de sare. Acest articol tratează această convergență adaptativă în manufacturarea briquetage-lor, urmărind cazurile în care constrângerile funcționale au condus la forme similare în linii descendente diferite.

 

KEYWORDS

salt water exploitation, briquetage, pottery shape and function

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)