Studia Antiqua et Archaeologica 24(2): 147–192

Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici
.img

ABSTRACT

The paper examines, through the richness of salt in Transylvania, the causes that led to the migrations from Anatolia to the southern Balkans and then to central Europe, especially in Transylvania. Among the factors that led to these migrations were firstly climate changes: warming in Holocene, favourable climate in Transylvania around 6000 BC, the salt riches here that provide salt for several millennia. The Holocene warming has led to desertification (the disappearance of forests in the lowlands of Anatolia), the settlements have a shorter timespan, and most of them have only one habitation level (after 6000 BC). These have led to migrations towards the Aegean Sea (Kirokitia) and through the islands or the coasts of Thrace to mainland Greece and from there through the Balkans to the Carpathian Zone, where important salt deposits can be found. Successive migrations have also determined a great cultural unity, observable especially in the evolution of ceramics in the Early Neolithic in the Balkans and southern Central Europe, situations analysed and presented with similar developments from those areas.


Lucrarea analizează prin prisma bogățiilor de sare din Transilvania cauzele care au determinat migrațiile din Anatolia spre Balcanii de sud și apoi spre centrul Europei, în special în Transilvania. Dintre factorii care au determinat aceste migrații au fost în primul rând schimbările climatice: încălzirea din Holocen, climatul favorabil din Transilvania în jur de 6000 BC, bogățiile de sare de aici, care asigură sarea pe mai multe milenii. Încălzirea din Holocen a dus la procese de deșertizare (dispariția pădurilor din zonele joase ale Anatoliei), așezările sunt de mai scurtă durată, cele mai multe având doar un nivel de locuire (după 6000 BC). Acestea au determinat migrații spre Egeea (Kirokitia) și prin insule sau pe coastele Traciei spre Grecia continentală și de acolo prin Balcani spre Zona Carpaților, unde sunt importante zăcăminte de sare. Migrațiile succesive au determinat și o mare unitate culturală observabilă mai ales în evoluția ceramicii, în neoliticul timpuriu din Balcani și din sudul Europei centrale, situații analizate și prezentate cu evoluții similare din acele zone.

 

KEYWORDS

salt, migrations, PPN, Starčevo-Criș, Anatolia, Balkans, Transylvania

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)