Studia Antiqua et Archaeologica 24(2): 211–220

Radu-Ștefan BALAUR
.img

ABSTRACT

This study is intended to be an attempt to identify the social structures associated with the dwelling in the Chalcolithic settlement from Hăbășești, Romania. Starting from the analysis of dwellings, the intention is to identify the major components of the household: social, material and behavioural, and the determination of the nature of the activities carried out within the structures. Taken into account are the size of the dwelling, the number of rooms, the presence of combustion structures and the inventory of dwellings.


Studiul de față se dorește a fi o încercare de identificare a structurilor sociale asociate cu locuințele din așezarea eneolitică de la Hăbășești. Pornind de la analiza locuințelor se încearcă identificarea componentelor majore ale gospodăriei: socială, materială și comportamentală, și stabilirea caracterului activităților desfășurate în interiorul structurilor. Sunt luate în considerare dimensiunea locuințelor, numărul de încăperi, prezența structurilor de combustie și inventarul locuințelor.

 

KEYWORDS

household, economic strategies, social structures, Hăbășești

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)