Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 443–456

Maxim M. KHOLOD
.img

ABSTRACT

In this article, the author considers the use of the title basileus in relation to the Macedonian monarchs before Alexander the Great. He shows that the evidence we have does not prove the point that the Argeads ruling prior to the reign of Philip II bore the formal title basileus. As to Philip, it is not ruled out that some epigraphic documents attest the employment of the title basileus under him. Nevertheless, none of them can be regarded as irrefutable proof in the relation, and therefore it has to be recognized that at the present the question of Philip’s use of the official title basileus remains open.


Autorul consideră că termenul de basileus a fost folosit pentru monarhii macedoneni înainte de Alexandru cel Mare. El demonstrează că evidența pe care o avem la dispoziție nu arată că Argeazii care au domnit înainte de Filip al II-lea au împrumutat titlul formal de basileus. În ceea ce-l privește pe Filip, nu este exclus ca anumite documente epigrafice să ateste folosirea titlului de basileus. Cu toate acestea, utilizarea acestui titlu sub Filip al II-lea rămâne încă o chestiune deschisă.

 

KEYWORDS

Macedonia, kingship, title basileus, Argeads, Philip II

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)