Studia Antiqua et Archaeologica 25(2): 457–463

Dragana NIKOLIĆ
.img

ABSTRACT

The paper aims to provide comments on the worship of Hercules as a protector of Roman stoneworkers, focusing on an inscription from Upper Moesia — a tabula from the Iron Gates gorge dedicated to Hercules by the lapidarii of the legions VII Claudia and IV Flavia.


Autoarea comentează adorarea lui Hercules în calitate de protector al lucrătorilor romani în piatră, concentrându-și analiza pe o inscripție din Moesia Superior – o tabula de la Porțile de Fier dedicată lui Hercules de către lapidarii legiunii a VII-a Claudia. și legiunii a IV-a Flavia.

 

KEYWORDS

Upper Moesia, Iron Gates, quarrying, Hercules, Roman legions, vexillations

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)