Studia Antiqua et Archaeologica 23(1): 21–36

M. Cristina DE LA ESCOSURA BALBAS
.img

ABSTRACT

The conquest of Carthago Noua in the summer of 209 BC was a traumatic moment of change for the Punic capital on the Iberian Peninsula. Literary sources tell us about its unique geographical position and its flourishing economy based on mining and port activities, but do not mention its political situation. What happened to their citizens? What was their legal status until the promotion to Roman colony at the end of the Republican era? In order to look for an answer to this problem, an onomastic database has been created, identifying the inhabitants of Carthago Noua with epigraphic mentions since 209 BC until the end of 1st century BC. Getting over the traditional separation between prosopography and epigraphy, this study seeks to make an interdisciplinary analysis with the main characteristics of both disciplines. The results show us a profoundly Romanized society since its conquest where the names of the Roman gentes were transmitted through the Republican era to the Empire on duo/tria nomina structures, which could only exist under specific legal conditions. This gives us important clues to explore the legal status of the city in the Republican era, probably a Latin colony.


Cucerirea cetății Carthago Noua în vara anului 209 a.Chr. a constituit un moment traumatizant al schimbării pentru fosta capitală punică a Peninsulei Iberice. Izvoarele literare ne vorbesc despre o poziție geografică privilegiată și despre o economie înfloritoare bazată pe activități miniere și portuare, dar nu menționează și situația politică a cetății. Ce s-a întâmplat cu locuitorii ei? Care era statutul lor juridic până la transformarea orașului în colonie romană la sfârșitul epocii republicane? Încercând să răspundem la aceste întrebări, constatăm că rezultatele investigației noastre cu precădere onomastice ne arată o societate romanizată profund de la începutul cuceririi. Aceste date ne oferă indicii importante în explorarea statutului cetății în epoca republicană, aceasta fiind probabil o colonie de tip latin.

 

KEYWORDS

Carthago Noua, database, onomastics, epigraphy, citizenship, Latin colony, gentes

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)