Studia Antiqua et Archaeologica 24(1): 119–130

Marta LICATA, Adelaide TOSI, Chiara ROSSETTI, Silvia IORIO
.img

ABSTRACT

In Italy, the “Archaeology of Emergency” influences the work of physical anthropologists. In fact, most archaeological excavations are not completely investigated because of the lack of funds destined to cultural heritage and the archaeological competences intervene especially when building works bump accidentally into archaeological findings. Emergency excavations cannot pull any whole osteoarchaeological sample, thus the anthropological study is never exhaustive. In addition to this, in Italy there are still problems related to a lack of job perspective because there is not an adequate professional recognition of the bioarchaeologist. Perhaps the issues should be discussed at the root, namely that there is no clear university education that prepares for this type of profession. Today, only a postgraduate education (PhD or Master) can determine the acquisition of specific skills in the several specialties of Bioarcheology. In an era of cultural crisis, as ours is nowadays, it is a struggle to think of a right recognition of any professionalism employed in the field of cultural heritage, but we must insist for this to happen.


În Italia, arheologia preventivă influențează lucrările antropologilor. De fapt, cele mai multe săpături nu sunt efectuate exhaustiv din cauza lipsei finanțării destinate patrimoniului cultural, iar competențele arheologice sunt utilizate atunci când în cadrul unor lucrări de construcție au loc întâmplător descoperiri arheologice. Săpăturile de salvare nu oferă eșantioane antropologice complete, de aceea studiul antropologic nu este niciodată exhaustiv. În plus, Italia se confruntă cu o lipsă a perspectivei unor posturi, întrucât nu există o recunoaștere profesională adecvată a bioarheologului. Aceste chestiuni își au originea în faptul că nu există un cursus universitar specializat în această direcție. Putem vorbi de o astfel de pregătire doar de la nivelul de master în sus. Într-o vreme caracterizată printr-o criză culturală precum cea din zilele noastre, o recunoaștere a unor competențe profesionale reprezintă o luptă, dar aceasta trebuie continuată.

 

KEYWORDS

bioarcheology, archaeology, emergence, physical anthropology, paleopathology

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)