Studia Antiqua et Archaeologica 24(2): 193–209

Florica MĂȚĂU, Roxana MUNTEANU, Valentin NICA,
Mitică PINTILEI, Ana-Lavinia VASILIU, Alexandru STANCU
.img

ABSTRACT

Shell-tempered ware identified at Gârcina–Slatina Cozla II-III (Neamț County) was analysed in terms of microscopic, mineralogical and chemical characteristics for revealing its technological parameters. The site located near Piatra Neamț, on the Cozla hillside was used for the exploitation of salt-water resources by the Cucuteni communities and, later on, during the Early Bronze Age. Selected pottery samples were examined using optical microscopy (OM), scanning electron microscopy coupled with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX) and X-ray diffraction (XRD). Results show that the studied pottery samples although similar in the added temper have distinctive features in terms of raw material quality, processing and firing regime.


Caracteristicile microscopice, mineralogice și chimice ale ceramicii cu scoică descoperite în situl de la Gârcina–Slatina Cozla II-III (jud. Neamț) au fost analizate pentru identificarea parametrilor tehnologici. Situl, localizat pe dealul Cozla, în apropiere de Piatra Neamț a fost utilizat pentru exploatarea izvoarelor de apă sărată de către comunitățile Cucuteni, dar și la începutul epocii bronzului. Fragmentele ceramice selectate au fost analizate cu ajutorul microscopiei optice (OM), microscopiei electronice de baleiaj cuplată cu spectrometria de raze X (SEM-EDX) și a difracției de raze X (XRD). Rezultatele au evidențiat existența unor diferențe calitative și de procesare a materiei prime, dar și a regimului de ardere a ceramicii cu scoică în pastă.

 

KEYWORDS

shell-tempered ware, microscopy, mineralogy, chemical composition, technology

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)