Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 157-178

Priit-Hendrik KALDMA

.img

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-10

ABSTRACT

The late archaic city-state of Athens was ruled first by Peisistratos who became a tyrant after three
successive coup d’états. The rule of Peisistratos and his sons secured inner stability in Athens after the preceding
internal conflicts. The tyrants promoted political and religious unification and centralization of the Athenian
community, which involved the establishment or promotion of festivals and the construction of various public
buildings. The architectural plans of the Peisistratids formed a major part of their politics. Their building policy
required considerable resources, which could have been perceived as oppressive, and could have significantly
contributed to their overthrowal.

REZUMAT

În perioada arhaică târzie, orașul-stat al Atenei a fost condus initial de către Peisistratos, care a devenit
tiran după trei uzurpări succesive. Domnia lui Peisistratos și a fiilor săi a garantat securitatea internă a Atenei, în
urma precedentelor conflicte. Tiranii au promovat unificarea politică și religioasă și centralizarea comunității
ateniene, ceea ce a implicat înființarea sau promovarea unor festivaluri, precum și construirea unor diverse edificii
publice. Planurile arhitecturale ale acestora au constituit o coordonată majoră a politicii lor. Această politică
edilitară necesita utilizarea unui volum semnificativ de resurse, ceea ce ar fi putut contribui la perceperea lor drept
opresori chiar la înlăturarea lor de la putere.

KEYWORDS

Archaic Greek tyranny, Peisistratidai, Expenses, Revenues, Building projects.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)