Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 179-231

Mait KÕIV

.img

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-11

ABSTRACT

Tyrannies emerging in the Greek poleis during the Archaic period (8.–6. centuries BC), among
which the rule of the Kypselid dynasty in Corinth appears as an outstanding example, were in many
respects comparable to the city-state monarchies in Ancient Near East, particularly in Iron Age Levant.
The rulers performed important governmental functions and were able to legitimate their power for a
notable period of time. However, differently from the East, these monarchies were never wholly
entrenched and were eventually replaced by republican governments. The article explores the reason
for this difference, suggesting that it was caused by the relative egalitarianism of the Greek society
precluding an accumulation of sufficient resources for entrenching the power.

REZUMAT

Tiraniile apărute în cetățile grecești în timpul perioadei Arhaice (secolele VIII-VI î.Hr), în
rândul cărora dinastia Kypselidă din Corint se remarcă în mod exceptional, au fost în multe privințe
comparabile cu monarhiile orașelor-stat din Orientul Apropiat antic, în special cu cele din Levantul din
timpul Epocii Fierului. Conducătorii exercitau importante funcții guvernamentale și erau capabili să-și
legitimeze puterea pentru o perioadă semnificativă de timp. Totuși, spre deosebire de cele din Orient,
aceste monarhii nu erau niciodată pe deplin înrădăcinate și erau, mai devreme sau mai târziu, înlocuite
de guvernări republicane. Articolul de față analizează motivele pentru care a existat această deosebire,
sugerând că a fost cauzată de relativul egalitarism al societății grecești, ceea ce a împiedicat acumularea
de suficiente resurse în mâinile puterii pentru ca aceasta să fie cu adevărat consolidată.

KEYWORDS

Archaic Greece, Greek tyranny, monarchies, early statehood.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)