Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 11-40

Walter Sommerfeld
.img

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-2

ABSTRACT

This study deals with historical and demographic aspects from the early history of Mesopotamia.
1 The history of the immigration of the Semites in the 3rd millennium B.C. is presented from the oldest
evidence to the domination of the Akkadian Empire (ca. 2900-2300). Especially the names of persons and
places are informative. The integration into the autochthonous Sumerian society seems to have
proceeded largely without conflict.
2 After the Semitic dynasty of Akkade had gained dominance for about 150 years around 2300, there are
detailed reports about several large uprisings in Sumer. Their backgrounds are analysed.
3 From the detailed data on the high numbers of victims, the question of the consequences for Sumerian
society arises. Various methods of historical demography are presented, the results of research are
referred to, conclusions on population density are attempted, and strategies for conflict resolution are
discussed.

 

REZUMAT

Acest articol tratează anumite aspect istorice și demografice din istoria timpurie a Mesopotamiei.
1 E prezentată istoria imigrării semiților în cel de-al treilea mileniu î.Hr. , de la cele mai vechi mărturii
până la dominația Imperiului Akkadian (aproximativ 2900-2300), antroponimele și toponimele fiind
relevante în mod deosebit. Integrarea lor în societatea sumeriană pare să se fi desfășurat fără
provocarea unor conflicte.
2 După obținerea puterii de către dinastia semitică din Akkad, petrecută în jurul anului 2300 și
menținută pentru aproximativ 150 de ani, sunt anumite surse ce oferă descrieri ale unor revolte de
proporții în Sumer; este analizat contextul izbucnirii și desfășurării lor.
3 Informațiile pe care le deținem cu privire la numărul mare de victime din cadrul conflictelor ridică
problema consecințelor asupra societății sumeriene. Sunt utilizate și prezentate mai multe metode
aferente demografiei istorice. De asemenea, sunt discutate aspecte privitoare la strategiile de rezolvare
a conflictelor și sunt formulate concluziile cercetării, în special cu privire la densitatea populației.

FULL ARTICLE

Download PDF (free)