Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 41-54

Giulia TUCCI

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-3

ABSTRACT

Egyptian domination on the territories of Southern Levant during the Late Bronze Age brought the
conquerors to maintain close contacts with the local population. Among other techniques of domination, the
Pharaohs made massive use of political and religious propaganda. The identification of some divinities of the
Egyptian and Palestinian Pantheons enabled both populations to share the same places of worship, which promoted
contact with local communities and made integration and life together possible. This cultural entanglement
operation had both ideological and functional goals. Palestinian shrines and temples became multifunctional
centers well integrated into the socio-cultural context, used as the centers for the collection of taxes
imposed by the Egyptian rulers.

 

REZUMAT

Dominația Egiptului asupra teritoriilor din sudul Levantului pe parcursul Epocii Târzii a Bronzului i-a
adus pe cuceritori în situația de a menține contacte strânse cu populațiile locale. Printre alte metode de menținere a
dominației, faraonii au utilizat la scară largă propaganda politică și religioasă. Sincretismul unor divinități din
panteonul egiptean cu cele palestiniene le-a permis ambelor populații să împartă aceleași lăcașuri de cult, ceea ce a
încurajat contactul cu autohtonii și au făcut posibile integrarea și conviețuirea. Realizarea unei îmbinări culturale
a servit atât unor scopuri ideologice, cât și altora mai pragmatice. Altarele și templele palestiniene au devenit centre
multifuncționale bine integrate în contextul socio-cultural al vremii, fiind folosite inclusiv ca locuri de colectare a
taxelor impuse de către suveranii Egiptului.

KEYWORDS

Pharaohs, Southern Levant, Late Bronze Age, Religious Syncretism.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)