Studia Antiqua et Archaeologica 28(1): 55-82

Andres Nõmmik

DOI: 10.47743/saa-2022-28-1-4

ABSTRACT

In the Late Bronze Age, Egypt controlled the city-states of the Southern Levant, even though local rulers
maintained partial autonomy. However, the period ended with a crisis that seems to have considerably changed the
local power structures along with the disappearance of the Egyptian empire in the region. This paper investigates
shows how both Egyptian power and its relatively rapid disappearance worsened the crisis. Three factors are
highlighted: Egyptian policy of weakening the defensive capabilities of Levantine city-states, the Egyptians’ demand
for different resources and how these two aspects made city-states unable to adapt successfully to the new post-
Egyptian situation.

 

REZUMAT

În Epoca Târzie a Bronzului, Egiptul controla orașele-stat din sudul Levantului, în ciuda faptului că liderii
locali încă păstrau o oarecare autonomie. Totuși, această perioadă s-a încheiat printr-o criză care a modificat profund
structurile puterilor locale, împreună cu dispariția puterii egiptene în regiune. Acest articol descrie felul în care
puterea Egiptului, precum și rapida sa decădere nu au făcut decât să accentueze acea criză. Sunt evidențiați trei
factori principali: politica Egiptului centrată pe slăbirea potențialului defensiv al orașelor-stat levantine, continua
exploatare a resurselor de către autoritățile egiptene, respectiv modul în care aceste două fenomene au dus la
incapacitatea orașelor-stat de a se adapta la situația ce a urmat retragerii forțelor egiptene din regiune.

KEYWORDS

Late Bronze Age, Egypt, Southern Levant, crisis.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)