Studia Antiqua et Archaeologica 28(2): 282-294

 Radu-Ștefan BALAUR

DOI: 10.47743/saa-2022-28-2-2

ABSTRACT

The archaeological research carried out in the Dâmbul Morii settlement led to the identification of  362 fragments of Cucuteni C type ceramic, either in the inventory of the dwellings or outside them. In the present study, we will discuss, based on these fragments, the manufacturing technology, the shapes and the decoration. Technologically, Cucuteni C type pottery was made from an inhomogeneous, coarse paste, which used crushed shells or crushed snails in the paste, mixed with large-grained sand, and less often crushed shards, pebbles or plant remains. In the Cucuteni A-B phase, there are also documented cases in which the pottery was made of a finer paste, without the crushed shell, of a reddish-brick color, with a mixture of sand, documented by the discoveries from Traian – Dealul Fântanilor.

REZUMAT

Cercetările arheologice desfășurate la Dâmbul Morii au dus la identificarea unui număr de 362 fragmente de tip Cucuteni C, fie în inventarul locuințelor, fie în afara lor. În studiul de față vom discuta, pe baza acestor fragmente, tehnologia de confecționare, formele și decorul specific ceramicii de tip Cucuteni C. Din punct de vedere tehnologic, ceramica de tip Cucuteni C, era realizată dintr-o pastă neomogenă, zgrunțuroasă,  ce folosea în pastă scoici sau melci  pisați sau sfărâmați, în amestec cu nisip de granulație mare, și mai rar cioburi pisate, pietricele sau resturi vegetale. În faza Cucuteni A-B sunt documentate și cazuri în care ceramica era confecționată dintr-o pastă mai fină, lipsită de scoica pisată, de culoare cărămiziu-roșcată, cu amestec de nisip, documentată de descoperirile de la Traian – Dealul Fântanilor.

KEYWORDS

Cucuteni culture, phase A-B, Dâmbul Morii, type C ceramic.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)